رویدادهای مهم

دکترشیخی، سند برنامه ریزی منابع انسانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تدوین است

دکترشیخی، سند برنامه ریزی منابع انسانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تدوین است

گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشگاههای سراسر کشور با حضور دکتر امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست دکتر شیخی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم ضمن بیان اهمیت جایگاه امور اداری و پشتیبانی رویکرد جدید وزارت علوم را در حوزه های ..
دکترامید: امسال با حمایت های مقام معظم رهبری و تلاش های رئیس جمهورسهم تحقیقات از GDP افزایش یافته است

دکترامید: امسال با حمایت های مقام معظم رهبری و تلاش های رئیس جمهورسهم تحقیقات از GDP افزایش یافته است

گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر محمدحسین امید معاون اداری و مالی و منابع انسانی وزارت علوم در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
نشست تخصصی بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 94 اعضای ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد

نشست تخصصی بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 94 اعضای ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد

نشست بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد اعضای ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی و مدیران کل وزارت علوم برگزار شد.در این نشست ابتدا دکتر شیخی در خصوص اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان ستاد وزارت علوم مطالبی را مطرح کرد.
نشست صمیمانه دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با جمعی از ایثارگران برگزار شد

نشست صمیمانه دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با جمعی از ایثارگران برگزار شد

نشست صمیمانه مدیر کل امور اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناری با جمعی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهدا 27 بهمن ماه در سالن شهید مفتح وزارت علوم، تحقیقات و فناری برگزار شد.