اخبار

ضرورت توسعه خدمات رفاهی مورد نیاز دانشگاهیان

ضرورت توسعه خدمات رفاهی مورد نیاز دانشگاهیان

دکترمحمدتقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراولین نشست هم اندیشی مشترک اداره رفاه و بهداشت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران رفاهی منتخب دانشگاه های تهران برضرورت توسعه خدمات رفاهی برای کلیه دانشگاهیان تاکید کرد.
ضرورت تعیین تکلیف دریافت شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ضرورت تعیین تکلیف دریافت شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

در نشست مشترک معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری که روز شنبه مورخ ۵ خردادماه در وزارت علوم برگزار شد بر ضرورت اخذ شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تاکید شد.
دکتر اباصلت خراسانی به عنوان مدیر کل امور اداری و پشتیبانی منصوب شد.

دکتر اباصلت خراسانی به عنوان مدیر کل امور اداری و پشتیبانی منصوب شد.

دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع در حکمی اباصلت خراسانی را به سمت مدیر کل امور اداری و پشتیبانی منصوب کرد.
خرید کالای با کیفیت ایرانی، اولویت وزارت علوم و دانشگاهها در تامین تجهیزات اداری

خرید کالای با کیفیت ایرانی، اولویت وزارت علوم و دانشگاهها در تامین تجهیزات اداری

معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به نامگذاری امسال با نام «سال حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری گفت: درتامین نیاز تجهیزات و ملزومات اداری وزارت علوم و دانشگاهها خرید کالای با کیفیت ایرانی به عنوان یک اولویت است.
جلسه هم اندیشی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.

جلسه هم اندیشی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.

جلسه هم اندیشی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.