اخبار

جلسه هم اندیشی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.

جلسه هم اندیشی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.

جلسه هم اندیشی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.
نشست شورای معاونان و روسای ادارات اداره کل امور اداری و پشتیبانی برگزار شد

نشست شورای معاونان و روسای ادارات اداره کل امور اداری و پشتیبانی برگزار شد

نشست شورای معاونان و روسای ادارات اداره کل امور اداری و پشتیبانی با حضور مدیرکل امور اداری و پشتیبانی و مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.
معاون اداری،مالی ومدیریت منابع وزارت علوم : وزارت علوم ، منبع تربیت و پرورش نیروهای متخصص بخش های مختلف کشور است

معاون اداری،مالی ومدیریت منابع وزارت علوم : وزارت علوم ، منبع تربیت و پرورش نیروهای متخصص بخش های مختلف کشور است

دکتر حسین عسکریان ابیانه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در مراسم تکریم بازنشستگان این وزارتخانه گفت : وزارت علوم ، منبع اصلی تربیت و پرورش نیروهای متخصص بخش های مختلف کشور است و همه مسئولان ودست اندرکاران کشوراز دانشگاه ها و مرکزآموزش عالی فارغ التحصیل و از خدمات بازنشستگان این وزارت خانه بهره مند شده اند.
سرپرست وزارت علوم : کارمندان شاغل و بازنشسته وزارت علوم همگی عضو خانواده بزرگ آموزش عالی هستند

سرپرست وزارت علوم : کارمندان شاغل و بازنشسته وزارت علوم همگی عضو خانواده بزرگ آموزش عالی هستند

دکتر سید ضیاء هاشمی ، سرپرست وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مراسم تکریم بازنشستگان وزارت علوم گفت : کارمندان شاغل و بازنشسته وزارت علوم همگی عضو خانواده بزرگ آموزش عالی هستند وهویت اجتماعی خود را از آموزش عالی می گیرند.