اخبار

هفته دولت بر کارمندان عزیز گرامی باد

هفته دولت بر کارمندان عزیز گرامی باد

بدون‌شک دنیای سازمان های تندآموز، دانشی و مغزافزار، انسان های هوشمند و فرهیخته ای هستند که بصورت مستمر در کالبد سازمان روح می‌دمند و مسیر حرکت سازمان‌‌ها را راهبری و مدیریت می کنند. سازمان‌‌ها بدون وجود نیروی انسانی توانمند نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره موثر آن غیر ممکن است. با وجود فن‌آور شدن سازمان‌‌ها و تبدیل آنها به توده‌ای از سخت‌افزارهای پیچیده ناشی از اتوماسیون اداری، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملاً مشهود و مشخص است.
مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم تأکید کرد:

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم تأکید کرد:

دکتر اباصلت خراسانی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز (دوشنبه) در نشست مجازی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: با توجه به نیازسنجی نیروی انسانی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به دنبال ساماندهی و مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی کشور هستیم.
تقدیر از دانشگاه‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی

تقدیر از دانشگاه‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی

در دومین روز از برگزاری کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی، از دانشگاه‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی تقدیر شد.
در حوزه سرمایه‌های انسانی هر چه انسان ها توانمند‌تر باشند شتاب پیشرفت جامعه سریع‌تر خواهد بود

در حوزه سرمایه‌های انسانی هر چه انسان ها توانمند‌تر باشند شتاب پیشرفت جامعه سریع‌تر خواهد بود

دکتر سعد الله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی که امروز (دوشنبه) در این دانشگاه در حال برگزاری است، گفت: در بحث سرمایه‌های انسانی هر چه انسان‌ها توانمندتر، شایسته‌تر و از بعد اعتقادی انسان‌تر باشند پیشرفت جامعه از شتاب و سرعت بالاتری برخوردار خواهد شد.