نشست شورای سیاست گذاری امور اداری و پشتیبانی مناطق ده گانه آموزش عالی ومسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۵