مراسم تقدیر از کارکنان نمونه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - نهم شهریور ۱۳۹۸

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰