اداره استخدام و بازنشستگی

تعداد بازدید:۱۱۲۰۲
 
 
شرح وظایف اداره استخدام و بازنشستگی

۱. انجام امور مربوط به اخذ مجوز استخدامی از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت با همکاری واحدهای ذیربط

۲. تهیه و تنظیم آگهی های استخدام نیروهای غیر هیأت علمی در روزنامه های کثیرالانتشار با همکاری اداره کل روابط عمومی و ثبت نام داوطلبان و برگزاری آزمون استخدامی و انتخاب داوطلبان
۳. نظارت و انجام تهیه و تنظیم احکام استخدام (رسمی آزمایشی، رسمی قطعی) و تشکیل پرونده های استخدامی پذیرفته شدگان
۴. صدور احکام کارگزینی کارکنان شاغل اعم از تغییر ضریب، برقراری و یا تقلیل کمک هزینه اولاد و عائله مندی، اصلاح سنوات خدمت قابل قبول، برقراری پایه سربازی، برقراری فوق العاده ایثارگری و...
۵. تمدید قرارداد نیروهای قراردادی بصورت سالیانه براساس ضوابط مربوطه
۶. انجام امور مربوط به دریافت کد شناسه نیروهای قراری از طریق سامانه کارکنان نظام اداری کشور
۷. انجام کلیه مراحل تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
۸. انجام امور محوله و پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های جذب و استخدام
۹. راه اندازی دبیرخانه مناطق ۹ گانه کشور
۱۰. استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه ستادی
۱۱. انجام کلیه امور مربوط به احتساب سوابق کارکنان در داخل و خارج از سازمان به عنوان سنوات خدمت معتبر
۱۲. اطلاع رسانی به عضو واجد شرایط بازنشستگی یک ماه قبل از زمان مورد نظر
۱۳. دریافت و بررسی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد
۱۴. بررسی و ارائه گزارش در جهت افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری گیران و موظفین و پیگیری اقدام های اداری مرتبط با آن
۱۵. همکاری و ارتباط مستمر با صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین اداره کل امور مالی
۱۶. تعیین بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین
۱۷. برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و موظفین
۱۸. کنترل شرایط بازنشستگان و موظفین برای استمرار پرداخت حقوق مربوطه
۱۹. انجام کلیه امور مربوط به کارکنان متقاضی تغییر صندوق بازنشستگی و یا صندوق تامین اجتماعی و نقل و انتقالات حق بیمه سنوات شاغلین
۲۰. بررسی پرونده های پرسنلی افراد برای محاسبه سنوات خدمت قبول جهت طرح در هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی
۲۱. تهیه گزارش به دفتر حقوقی برای تهیه لوایح درخصوص دادخواست های مطرح شده در دیوان عدالت اداری
۲۲. ابلاغ و اجرای رأی دفتر تخلفات اداری در خصوص کارکنان حوزه ستادی
۲۳. انجام کلیه امور و مکاتبات درخصوص کارکنان ایثارگر
۲۴. پاسخگویی به نامه ها و درخواستهای واصله از سوی معاونت حقوقی وامور مجلس وزارت متبوع و نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص استخدام و بکارگیری
۲۵. کنترل و رسیدگی به تهیه و صدور احکام برقراری یا قطع یا افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث قانونی بر حسب قوانین و مقررات.
۲۶. تکمیل فرم های محاسبه خدمات کارکنان بر حسب مورد، محاسبه تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر اساس سوابق خدمت رسمی و پیمانی، محاسبه و تعیین میزان پرداخت کسور خدمات با همکاری واحدهای ذیربط.
۲۷. بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی و... و اجرای کلی سیاست های وزارت در مورد هر یک از آنها.
۲۸. تهیه نامه ها، دستورالعمل ها، انجام سایر امور محوله و ارجاعی و... از مقام مافوق.

 

کلید واژه ها: اداره_استخدام_بازنشستگی استخدام_بازنشستگی استخدام_وزارت_علوم بازنشستگی_وزارت_علوم