اداره تاسیسات

تعداد بازدید:۱۹۳۹
شرح وظایف اداره تاسیسات
 
 

-    کنترل و رسیدگی به انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری دستگاههای تأسیساتی، حرارتی و برودتی و ارتباطی نظیر آسانسور، تهویه و سایر دستگاههای مربوط به ساختمان های وزارتخانه و انجام کلیه امور برقی.

-    کنترل و رسیدگی و نظارت بر انجام تعمیرات جزئی و ضروری ساختمان ها و تهیه و ارائه گزارشات لازم در مورد تعمیرات اساسی مورد نیاز به مسئولین مربوطه .

-    نظارت و کنترل و مهیا سازی وسائل آتش نشانی، انجام امور مربوط به تأمین وسایل فنی به هنگام برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف.

-    نظارت و رسیدگی بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان.

-    کنترل و نظارت در خصوص پروژه های اجرایی تأسیساتی برقی و مکانیک، نظارت و کنترل.

-    تهیه و ارائه پیشنهادهای لازم جهت توسعه و بهبود تأسیسات و ساختمان.

کلید واژه ها: _اداره_تاسیسات اداره_تاسیسات_علوم