اداره کارپردازی

تعداد بازدید:۷۹۳۶
شرح وظایف اداره کارپردازی
 

-    برنامه ریزی و پیش بینی احتیاجات وزارت از نظر لوازم و ملزومات اداری و برآورد هزینه تهیه و خرید آن .

-    خرید کالا و خدمات مورد نیاز واحدها پس از تأمین اعتبار طبق مقررات و آیین نامه های مصوب.

-    تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای مربوط به خرید خدمات.

-    تهیه و تنظیم و تکمیل اسناد و مدارک هزینه مربوط به خرید کالا و خدمات و ثبت آن در دفاتر مربوط .

-    نگهداری و مراقبت از لوازم و تجهیزات موجود در انبار و انجام امور مربوط به صدور حواله ها و قبوض.

-    دریافت درخواست های جدید و جمع آوری اطلاعات مربوط به تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز وزارت.

-    دریافت تنخواه گردان از اداره کل امور مالی و تنظیم اسناد مربوطه جهت ارائه به واحد مذکور به منظور دریافت وجوه هزینه شده.

-    شرکت در کمیسیون ها،  سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم.

کلید واژه ها: کارپردازی_وزارت_علوم کارپردازی کارپردازی_وزارت علوم