مدیران اسبق

تعداد بازدید:۷۳۵

مدیران کل اداره منابع انسانی و پشتیبانی در سال های گذشته (امور اداری سابق)

 


 

دکتر اباصلت خراسانی  1397-1400
مهندس عبدالحسینی 1396-1397
دکتر باقر شیخی 1394-1396
دکتر فرامرز اکرمی 1392-1394
مهندس علیرضا تراب اقدامی 1389-1392
مهندس فاضل حاجی زاده 1388
سید محمد پور موسوی 1387
مهندس اسماعیل مختاری 1385
مهندس سید محسن فانی  1382
مهندس علیرضا کرم 1380

 

کلید واژه ها: مدیران_سابق سابق مدیران_امور_اداری مدیران_منابع_انسانی مدیران_اسبق امور_اداری