اطلاعیه های آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۴۱۸۸۴

قابل توجه :

1-اسامی دانشگاه هایی که تاکنون در جدول زیر اعلام نشده تا پایان وقت اداری مورخ 1400/07/03 بارگزاری خواهد شد.

2-تمامی سوال ها و ابهام های احتمالی پذیرفته گان از طریق دانشگاه مربوطه قابل پاسخگویی می باشد .

ردیف نام دانشگاه سایت دانشگاه فایل دانلود
1 دانشگاه سیستان و بلوچستان www.usb.ac.ir فایل اطلاعیه
2 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی https://irphe.ac.ir فایل اطلاعیه
3 پارک علم و فناوری ایلام https://www.ilam-stp.ir فایل اطلاعیه
4 دانشگاه کردستان https://uok.ac.ir فایل اطلاعیه
5 دانشگاه محقق اردبیلی https://UMA.AC.IR فایل اطلاعیه
6 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران https://irandoc.ac.ir فایل اطلاعیه
7 پارک سیستان و بلوچستان http://sbstp.ir فایل اطلاعیه
8 پارک علم و فناوری همدان https://hstp.ir فایل اطلاعیه
9 دانشگاه اصفهان https://ui.ac.ir/ فایل اطلاعیه
10  پارک علم و فناوری هرمزگان https://hmstp.ir فایل اطلاعیه
11 دانشگاه شهید چمران اهواز https://scu.ac.ir فایل اطلاعیه
12 دانشگاه تفرش www.tafreshu.ac.ir فایل اطلاعیه
13 دانشگاه گنبدکاووس https://www.gonbad.ac.ir فایل اطلاعیه
14 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه https://shhut.ac.ir فایل اطلاعیه
15  دانشگاه یزد https://yazd.ac.ir فایل اطلاعیه
16 دانشگاه بیرجند https://www.birjand.ac.ir فایل اطلاعیه
17 دانشگاه ایلام https://www.ilam.ac.ir فایل اطلاعیه
18 دانشگاه هنر https://art.ac.ir فایل اطلاعیه
19 دانشگاه حکیم سبزواری http://www.hsu.ac.ir فایل اطلاعیه
20 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری https://sanru.ac.ir فایل اطلاعیه
21 دانشگاه فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب https://hsu.ac.ir/newtech/ فایل اطلاعیه
22 دانشگاه صنعتی اراک https://arakut.ac.ir  فایل اطلاعیه
23 پژوهشگاه رنگ https://icrc.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
24 پارک علم و فناوری لرستان http://www.lstp.ir فایل اطلاعیه
25 دانشگاه فردوسی مشهد https://www.um.ac.ir فایل اطلاعیه
26 دانشگاه رازی کرمانشاه https://www.razi.ac.ir فایل اطلاعیه
27 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور https://nrisp.ac.ir فایل اطلاعیه
28 دانشگاه حضرت معصومه(ع) http://www.hmu.ac.ir فایل اطلاعیه
29 دانشگاه صنعتی کرمانشاه https://kut.ac.ir فایل اطلاعیه
30 مرکز آموزش عالی اقلید https://www.eghlid.ac.ir فایل اطلاعیه
31 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان https://gau.ac.ir فایل اطلاعیه
32 دانشگاه صنعتی سهند https://sut.ir فایل اطلاعیه
33 دانشگاه فنی و حرفه ای https://tvu.ac.ir فایل اطلاعیه
34  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://ihcs.ac.ir فایل اطلاعیه
35  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان http://iasbs.ac.ir فایل اطلاعیه
36 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران https://.ippi.ac.ir فایل اطلاعیه
37 دانشگاه صنعتی قم https://www.qut.ac.ir فایل اطلاعیه
38 دانشگاه کوثر _ (ویژه خواهران) http://kub.ac.ir فایل اطلاعیه
39 دانشگاه گلستان www.gu.ac.ir فایل اطلاعیه
40 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور Http://www.psri.ac.ir فایل اطلاعیه
41 دانشگاه هرمزگان https://www.hormozgan.ac.ir فایل اطلاعیه
42 دانشگاه صنعتی شاهرود https://www.shahroodut.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
43 دانشگاه زابل http://www.uoz.ac.ir فایل اطلاعیه
44 دانشگاه هنر اصفهان https://aui.ac.ir فایل اطلاعیه
45 دانشگاه گرمسار https://fmgarmsar.ac.ir فایل اطلاعیه
46 دانشگاه قم https://qom.ac.ir فایل اطلاعیه
47 دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir فایل اطلاعیه
48 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان https://kgut.ac.ir فایل اطلاعیه
49 پارک علم و فناوری استان کرمان https://kermanstp.ir فایل اطلاعیه
50 دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir فایل اطلاعیه
51  دانشگاه صنعتی اصفهان https://iut.ac.ir فایل اطلاعیه
52 دانشگاه شیراز https://shirazu.ac.ir فایل اطلاعیه
53  دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ir فایل اطلاعیه
54  دانشکده فنی مهندسی گلپایگان www.gc.iut.ac.ir فایل اطلاعیه
55 پارک علم و فناوری استان قم http://www.qomstp.ir فایل اطلاعیه
56 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران http://ccerci.ac.ir فایل اطلاعیه
57 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی WWW.Abru.ac.ir فایل اطلاعیه
58 دانشگاه هنر اسلامی تبریز https://tabriziau.ac.ir فایل اطلاعیه
59 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان https://www.vru.ac.ir فایل اطلاعیه
60 دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر https://kmsu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
61 دانشگاه الزهرا https://hrm.alzahra.ac.ir فایل اطلاعیه
62  دانشگاه اردکان  https://ardakan.ac.ir فایل اطلاعیه
63 مجتمع آموزش‌عالی اسفراین http://www.esfarayen.ac.ir فایل اطلاعیه
64 دانشگاه ملایر https://malayeru.ac.ir/portal/home فایل اطلاعیه
65 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی www.rifst.ac.ir فایل اطلاعیه
66 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار https://www.cmu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
67 مرکز نشر دانشگاهی https://iup.ac.ir فایل اطلاعیه
68  مرکز آموزش عالی کاشمر http://kashmar.ac.ir فایل اطلاعیه
69 پارک علم و فن آوری استان قزوین https://qstp.ir فایل اطلاعیه
70  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی http://skstp.ir فایل اطلاعیه
71 دانشگاه جیرفت https://ujiroft.ac.ir فایل اطلاعیه
72 دانشگاه علم و فناوری مازندران https://mazust.ac.ir فایل اطلاعیه
73 دانشگاه شهرکرد https://sku.ac.ir فایل اطلاعیه
74 پژوهشگاه مواد و انرژی https://www.merc.ac.ir فایل اطلاعیه
75 دانشگاه دامغان www.du.ac.ir فایل اطلاعیه
76 پارک علم وفناوری کردستان www.stpok.ir فایل اطلاعیه
77 دانشگاه نیشابور https://www.neyshabur.ac.ir/fa/ فایل اطلاعیه
78 دانشگاه شهید بهشتی https://www.sbu.ac.ir فایل اطلاعیه
79 دانشگاه بجنورد https://ub.ac.ir فایل اطلاعیه
80 پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی http://park.sbu.ac.ir فایل اطلاعیه
81 شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir  فایل اطلاعیه
82 مجتمع آموزش‌عالی سراوان https://saravan.ac.ir فایل اطلاعیه
83 دانشگاه تربت حیدریه http://www.torbath.ac.ir فایل اطلاعیه
84 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول http://jsu.ac.ir فایل اطلاعیه
85  پارک علم و فناوری استان مرکزی www.astp.ir فایل اطلاعیه
86 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله www.iiees.ac.ir فایل اطلاعیه
87 دانشگاه صنعتی سیرجان https://www.sirjantech.ac.ir            فایل اطلاعیه
88 دانشگاه تربیت مدرس https://www.modares.ac.ir فایل اطلاعیه
89 پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس https://www.modares.ac.ir فایل اطلاعیه
90 مجتمع آموزش عالی شیروان www.cheshirvan.ac.ir فایل اطلاعیه
91  دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل www.ausmt.ac.ir فایل اطلاعیه
92 دانشگاه لرستان https://lu.ac.ir فایل اطلاعیه
93 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران https://irost.org فایل اطلاعیه
94  پارک علم وفناوری آذربایجان غربی www.wastp.ir فایل اطلاعیه
95  پارک علم و فناوری گیلان https://www/gstp.ir فایل اطلاعیه
96 دانشگاه صنعتی بیرجند http://birjandut.ac.ir فایل اطلاعیه
97  دانشگاه فسا http://fasau.ac.ir فایل اطلاعیه
98 دانشگاه صنعتی قوچان https://qiet.ac.ir فایل اطلاعیه
99 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل https://nit.ac.ir فایل اطلاعیه
100 دانشگاه مراغه www.maragheh.ac.ir فایل اطلاعیه
101  دانشگاه جامع علمی، کاربردی www.uast.ac.ir فایل اطلاعیه
102  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی https://www.kntu.ac.ir  فایل اطلاعیه
103 دانشگاه صنعتی همدان https://www.hut.ac.ir فایل اطلاعیه
104 دانشگاه ارومیه https://urmia.ac.ir فایل اطلاعیه
105 دانشگاه بناب https://www.ubonab.ac.ir فایل اطلاعیه
106  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) http://www.ikiu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
107 پارک علم و فناوری استان سمنان www.sstp.ir فایل اطلاعیه
108 مجتمع آموزش عالی بم https://bam.ac.ir فایل اطلاعیه
109 پارک علم و فناوری استان زنجان https://zstp.ir فایل اطلاعیه
110 دانشگاه یاسوج http://www.yu.ac.ir فایل اطلاعیه
111 موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران www.inmost.ir فایل اطلاعیه
112 مرکز آموزش عالی محلات www.mahallat.ac.ir فایل اطلاعیه
113 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی www.sjau.ac.ir فایل اطلاعیه
114 دانشگاه علامه طباطبایی https://atu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
115 دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir فایل اطلاعیه
116 دانشکده کامپیوتر و ریاضی خوانسار https://khc.ui.ac.ir فایل اطلاعیه
117  دانشگاه فرزانگان سمنان https://pardisfg.semnan.ac.ir فایل اطلاعیه
118 دانشگاه صنعتی ارومیه https://uut.ac.ir فایل اطلاعیه
119  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی https://iscs.ac.ir فایل اطلاعیه
120  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان http://www.azaruniv.ac.ir فایل اطلاعیه
121 مجتمع اموزش عالی لارستان www.lar.ac.ir فایل اطلاعیه
122 دانشگاه تهران https://hrm.ut.ac.ir  فایل اطلاعیه
123  دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://aut.ac.ir فایل اطلاعیه
124 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان http://asnrukh.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
125 دانشگاه میبد  http://meybod.ac.ir   فایل اطلاعیه
126 دانشگاه ولایت ایرانشهر https://velayat.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
127 دانشگاه صنعتی شیراز http://www.sutech.ac.ir فایل اطلاعیه
128 پارک علم و فناوری خراسان شمالی  https://nkstp.ir/fa فایل اطلاعیه
129 دانشگاه کاشان https://kashanu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
130 دانشگاه تبریز https://tabrizu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
131 مجتمع آموزش عالی گناباد http://www.gonabad.ac.ir فایل اطلاعیه
132 دانشگاه علم و صنعت ایران https://www.iust.ac.ir فایل اطلاعیه
133 دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir فایل اطلاعیه
134 دانشگاه بوعلی سینا https://basu.ac.ir فایل اطلاعیه
135 دانشگاه نهاوند http://nahgu.ac.ir فایل اطلاعیه
136 دانشگاه خوارزمی www.khu.ac.ir فایل اطلاعیه
137 پارک علم و فناوری خوزستان http://khstp.ir فایل اطلاعیه
138 دانشگاه خلیج فارس https://pgu.ac.ir/fa فایل اطلاعیه
139 دانشگاه شهید باهنر کرمان www.uk.ac.ir فایل اطلاعیه
140 سازمان سنجش آموزش کشور http://www.sanjesh.org فایل اطلاعیه
141 پارک علم و فناوری استان فارس http://www.fstp.ir فایل اطلاعیه
142 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان http://iasbs.ac.ir فایل اطلاعیه
143 مرکز آموزش عالی شهرضا https://shahreza.ac.ir فایل اطلاعیه
144 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب https://shirazu.ac.ir فایل اطلاعیه
145 پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://kbstp.ir فایل اطلاعیه
146 دانشگاه اراک http://araku.ac.ir/ فایل اطلاعیه
147 مجتمع آموزش عالی زرند http://zarand.ac.ir/ فایل اطلاعیه
148 مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری https://ricest.ac.ir فایل اطلاعیه
149 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://isc.ac/fa فایل اطلاعیه
150 پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی http://eastp.ir/ فایل اطلاعیه
151 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری http://nigeb.ac.ir/ فایل اطلاعیه
152 پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری http://portal.chbstp.ir فایل اطلاعیه
153 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران https://hrm.ut.ac.ir  فایل اطلاعیه
154 پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.edu فایل اطلاعیه
155 پارک علم و فناوری استان گلستان https://www.gstpark.ir/fa فایل اطلاعیه
156 پارک علم و فناوری اردبیل http://ardstp.ir/fa-ir فایل اطلاعیه

کلید واژه ها: آزمون آزمون_1400 استخدام پیمانی آزمون_علوم آزمون_وزارت_علوم اطلاعیه_ازمون ازمون ازمون_وزارت_علوم اطلاعیه_ازمون_1400