مطالب مرتبط با کلید واژه

تبدیل وضعیت


آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۹۷/۰۶/۲۴

بخشنامه ها و جدول تبدیل وضعیت ایثارگری سال 1399-1400 شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران 1400/06/01 جدول ایثارگران موضوع بند "د" تبصره 20 بخشنامه ثبت نامه سهمیه استخدامی دانشگاه/موسسهآموزش عالی/پژوهشی/پارک ها  ثبت نام و بروز رسانی در سامانه پاکنا بخشنامه ی اداره استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر آئین ...


اطلاع رسانی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران
اطلاع رسانی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

اطلاع رسانی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

جهت تسریع در پاسخ های همکاران محترم، لطفا به بخش پرسش و پاسخ متداول رجوع نمایید و برای دیدن بخشنامه ها و آیین نامه های مصوب سازمان اداره استخدامی به قسمت آیین نامه و بخشنامه اعضاء غیر هیات علمی مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر شاغل دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر شاغل دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

دکتر اباصلت خراسانی ، مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر شاغل دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خبر داد.

ادامه مطلب