مطالب مرتبط با کلید واژه

استخدامی


آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۹۷/۰۶/۲۴

بخشنامه ها و جدول تبدیل وضعیت ایثارگری سال 1399-1400 شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران 1400/06/01 جدول ایثارگران موضوع بند "د" تبصره 20 بخشنامه ثبت نامه سهمیه استخدامی دانشگاه/موسسهآموزش عالی/پژوهشی/پارک ها  ثبت نام و بروز رسانی در سامانه پاکنا بخشنامه ی اداره استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر آئین ...

تماس با ما

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - طبقه ۶، شماره ۶۳۰ تلفن: دفتر منابع انسان (دکتر خراسانی)  82233700-82233701 تلفن اداره استخدامی : 82233722-82233761 تلفن اداره آمارو توسعه(حضورو غیاب) : 82233795-82233710 تلفن اداره ...