مطالب مرتبط با کلید واژه

پیمانی


آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۹۷/۰۶/۲۴

بخشنامه ها و جدول تبدیل وضعیت ایثارگری سال 1399-1400 شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران 1400/06/01 جدول ایثارگران موضوع بند "د" تبصره 20 بخشنامه ثبت نامه سهمیه استخدامی دانشگاه/موسسهآموزش عالی/پژوهشی/پارک ها  ثبت نام و بروز رسانی در سامانه پاکنا بخشنامه ی اداره استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر آئین ...

اطلاعیه های آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۰

قابل توجه : 1-اسامی دانشگاه هایی که تاکنون در جدول زیر اعلام نشده تا پایان وقت اداری مورخ 1400/07/03 بارگزاری خواهد شد. 2-تمامی سوال ها و ابهام های احتمالی پذیرفته گان از طریق دانشگاه مربوطه قابل پاسخگویی می باشد . ردیف نام دانشگاه سایت دانشگاه فایل ...