مطالب مرتبط با کلید واژه

استخدام


اطلاعیه های آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۰

قابل توجه : 1-اسامی دانشگاه هایی که تاکنون در جدول زیر اعلام نشده تا پایان وقت اداری مورخ 1400/07/03 بارگزاری خواهد شد. 2-تمامی سوال ها و ابهام های احتمالی پذیرفته گان از طریق دانشگاه مربوطه قابل پاسخگویی می باشد . ردیف نام دانشگاه سایت دانشگاه فایل ...