نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
عنواننوع فراخواننوع برگزاریمهلت ارسال پیشنهاد
تعمیر و نگهداری تاسیسات سال ۹۷ - ۹۸مناقصه عمومیمناقصه یک مرحله ای۱۶ دی ۱۳۹۷
امور ایاب و ذهاب ماموریتهای اداری سال ۱۳۹۸مناقصه عمومیمناقصه یک مرحله ای۲۴ فروردین ۱۳۹۸
مناقصه پشتیبانی و نگهداری شبکه و دیتا سنتر و خدمات رایانه ای سال ۱۳۹۸مناقصه عمومیمناقصه یک مرحله ای۲۴ فروردین ۱۳۹۸